Tất cả sản phẩm

53 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ống ly tâm thuỷ tinh 10ml
Chày thủy tinh cho ống eppendorf
Đĩa petri nhựa 90mm Aptaca
Que trang nhựa chữ L
Giá đựng micro tube 2 mặt
Ống ly tâm 50ml đáy bằng (chân đứng)
Falcon 50ml (ống ly tâm đáy nhọn 50ml)
Falcon 15ml (ống ly tâm đáy nhọn 15ml)
Tube PCR 0,2ml
Đĩa petri nhựa 60mm (Ø 60)
Hộp trữ cryotube 81 vị trí
Hộp đựng cryotube trữ lạnh
Băng keo chỉ thị nhiệt 3M
Hộp inox hấp petri 60mm
Giá đựng cryotube
Ống ly tâm thuỷ tinh 15ml (chia vạch chi tiết)
Giá ống eppendorf
Ống ly tâm nhựa 2ml
Chày cho ống eppendorf
Chày cho ống ly tâm
Chày nhựa cho ống eppendorf
Ống eppendorf 1,5ml
Eppendorf 2ml