Tất cả sản phẩm – Page 3 – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Products

358 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình tia Distilled Water
Chổi cước rửa ống đong
Chổi lông rửa ống đong
Ống ly tâm 15ml Falcon
Ống ly tâm 15ml
Giá nhựa ống nghiệm Φ16
Giá nhựa ống ly tâm 15ml
Quả bóp pipet
Máy khuấy từ gia nhiệt
Chổi rửa ống hút
Bình cầu tròn cổ nhám Isolab
Bình cầu cổ nhám Isolab
Quả bóp silicone (gắn pipet pasteur)
Muỗng múc hóa chất inox
Muỗng inox múc hóa chất
Đĩa 96 giếng
Giá ống nghiệm 4 mặt