Chai và dụng cụ chứa – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

43 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Chai trung tính nâu Schott
Chai hút dịch
Chai trung tính nâu nắp vặn xanh Đức
Chai trung tính nắp vặn xanh Đức
Chai nhựa Việt Nam
Chai thủy tinh nắp xanh
Chai thủy tinh nâu nắp xanh TQ
Chai nhỏ giọt thủy tinh
Chai nhỏ giọt nâu
Chai nhỏ giọt TQ
Chai bi thủy tinh
Chai thủy tinh đựng mẫu TQ
Chai thủy tinh nuôi cấy tế bào
Bình tia nhựa Azlon
Bình nhựa có van HDPE
Bình nhựa không van HDPE
Bình phun sương
Bình tia Brand
Bình tia nhựa
Bình tia nhựa Azlon
Bình tia nhựa có chia vạch
Chai bi thủy tinh nâu
Chai thủy tinh nâu
Chai nâu nút mài chia vạch