Đầu cone - tips – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Đầu cone - tips


5 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đầu tips 0,1-10μl
Đầu tips 0,5-20µl
Đầu tips 0,5-5 ml
Đầu tips 1-10ml
Đầu tips 2-200µl