Dụng cụ hút mẫu – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

17 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Giá micropipette và trữ đầu cone
HandyStep
Đầu PD Tip - Bộ PD tip
Giá đỡ micropipette Brand
Giá đỡ micropipette Vitlab
Giá đơn micropipette Gilson
Ống bơm nhựa bằng tay
Đầu PD Tip Brand