Dụng cụ hút mẫu – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

17 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Giá micropipette và trữ đầu cone
HandyStep
PD Tips - Bộ PD tips
Giá đỡ micropipette Brand
Giá đỡ micropipette Vitlab
Giá đơn micropipette Gilson
Ống bơm nhựa bằng tay
PD-Tips Brand®