Dụng cụ thí nghiệm – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

125 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Phễu chiết
Đĩa petri thủy tinh Eulab
Mặt kính đồng hồ
Đũa thủy tinh
Đèn cồn
Giá bình cầu
Giấy lọc định tính 102
Bóng đèn UV
Kẹp ống nghiệm inox
Ống ly tâm nhựa Greiner
Bát sứ thí nghiệm
Bát sứ thí nghiệm Jipo
Bi thủy tinh
Bình cầu Schott
Bình Kjeldahl
Bình Kjeldahl Pyrex
Bình tam giác cổ mài Schott
Bình tam giác Isolab
Bình tam giác Duran
Ca nhựa chia vạch Ấn Độ
Ca nhựa chia vạch Đức
Ca nhựa chia vạch
Cá từ Brand
Cán khuyên cấy
Chén cân
Chén sứ