Isolab® – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

29 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình định mức Isolab
Bình định mức nhựa Isolab
Bình tam giác Isolab
Burette Isolab
Chai trung tính nắp vặn xanh Đức
Chai trung tính nâu nắp vặn xanh Đức
Cốc nhựa chia vạch
Đèn Bunsen - Bunsen Burner
Đĩa cân nhôm
Đĩa cân nhựa 100ml
Đồng hồ bấm giây cơ
Đồng hồ bấm giây điện tử
Giá bình cầu
Giá chữ A
Giá đỡ pipet tròn Isolab
Giá ống nghiệm nhựa
Mặt kính đồng hồ
Nhiệt kế rượu - Đức
Nút silicone Isolab
Ống đong Isolab
Ống đong nhựa Isolab
Pipet bầu Isolab
Pipet thẳng Isolab