Lam kính – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Lam kính

20 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Buồng đếm tế bào Neubauer
Hộp đựng lam kính
Hộp đựng lam kính
Hộp nhuộm lam
Khăn giấy không bụi
Khăn giấy Kimtech
Khăn giấy lau kính
Lam kính Duran
Lam kính hiển vi
Lam kính hiển vi (một đầu mài mờ)
Lam kính Isolab
Lam thủy tinh
Lamen 22x22mm
Lamen buồng đếm 20x26mm
Lamen buồng đếm 22x22mm
Lamen kính 22x22mm
Ống đếm bạch cầu
Ống đếm hồng cầu
Sáp viết lam kính