Nhiệt kế – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Nhiệt kế

13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Nhiệt kế rượu
Nhiệt kế rượu
Nhiệt kế rượu
Nhiệt kế thủy ngân
Nhiệt kế treo tường
Nhiệt kế treo tường -40/50°C
Nhiệt kế tủ lạnh -30 - 50°C
Nhiệt kế tủ lạnh đầu kim loại
Nhiệt kế tủ lạnh đầu nhựa