Sản phẩm nổi bật – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

20 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cốc đốt TQ
Bình tam giác
Bình định mức Isolab
Giá bình cầu
Ống đong Trung Quốc
Đĩa petri thủy tinh
Mặt kính đồng hồ
Đèn cồn
Phễu chiết
Đèn Bunsen - Bunsen Burner
Giấy pH
Giấy pH Advantec
Giấy lọc định tính 102
Giấy lọc định lượng 202
Parafilm
Đầu lọc Syringe PTFE
Đầu lọc Syringe Nylon