Phụ kiện pipet – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

12 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Giá chữ A
Giá chữ A
Giá đỡ pipet tròn Việt Nam
Quả bóp cao su
Quả bóp cao su (gắn pipet pasteur)
Quả bóp silicone (gắn pipet pasteur)
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro