Sản phẩm nổi bật 2 – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

10 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Giá micropipette và trữ đầu cone
HandyStep
Đầu PD Tip Brand
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Nhiệt kế điện tử TFA -50°C/300°C