Sản phẩm nổi bật 2 – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Sản phẩm nổi bật 2


10 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Giá micropipette và trữ đầu cone
Handy Step
Đầu PD Tip Brand
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Nhiệt kế điện tử TFA -50°C/300°C