Sản phẩm y khoa – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

18 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Buồng đếm neubaueur Hirschmann
Bút chì sáp viết lam kính
Cán dao mổ
Dao mổ
Hộp đựng bông inox
Khăn giấy Kimtech
Khăn giấy lau kính
Lam kính
Lam kính Isolab
Lam kính Schott
Lamelle
Ống cắm pen kéo y tế
Ống đếm bạch cầu
Ống đếm hồng cầu
Que gòn xét nghiệm