Trung Quốc – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

63 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ẩm kế khô ướt
Bếp điện đơn Gali
Bếp đun bình cầu
Bình định mức Trung Quốc
Bình tam giác
Bình tia nhựa có chia vạch
Bóng đèn UV
Bút chì sáp viết lam kính
Ca nhựa chia vạch
Cân 200g
Chai nâu nút mài chia vạch
Chai nhỏ giọt TQ
Chai thủy tinh đựng mẫu TQ
Chai thủy tinh nắp xanh
Chai thủy tinh nâu nắp xanh TQ
Chén cân
Cốc đốt TQ
Đầu lọc Syringe Nylon
Đầu lọc Syringe PTFE
Đèn cồn
Đèn cồn inox
Đèn cồn thủy tinh
Đĩa petri thủy tinh