Tỷ trọng kế và nhiệt kế – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

19 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Nhiệt kế thủy ngân - Pháp
Nhiệt kế rượu - Đức
Nhiệt kế rượu - Pháp
Nhiệt kế rượu
Baume Alla
Nhiệt kế điện tử TFA -40°C/200°C
Nhiệt kế điện tử TFA -50°C/300°C
Nhiệt ẩm kế đồng hồ
Nhiệt ẩm kế
Nhiệt ẩm kế đồng hồ TH600B
Nhiệt kế điện tử -50/300°C
Nhiệt kế treo tường -40/50°C
Nhiệt kế tủ lạnh -30 - 50°C
Nhiệt ẩm kế khô ướt
Nhiệt kế treo tường
Nhiệt kế tủ lạnh đầu nhựa
Nhiệt kế tủ lạnh đầu kim loại