Alla

19 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cồn kế 0-100 (có nhiệt kế)
Cồn kế 0-100
Quả bóp 3 van
Quả bóp cao su 3 van
Tỷ trọng kế Alla (nhiều thang đo)
Baume kế 0-70
Baume kế 0-50
Baume kế 0-30
Nhiệt kế thủy ngân
Nhiệt kế rượu
Khúc xạ kế đo mặn
Baume kế 0-10
Nhiệt kế treo tường -40/50°C
Nhiệt ẩm kế
Nhiệt kế tủ sấy -50/300°C