Alla - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Alla

13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Quả bóp 3 van
Quả bóp cao su 3 van
Tỷ trọng kế
Baume kế 0-70
Baume kế 0-50
Baume kế 0-30
Nhiệt kế thủy ngân
Nhiệt kế rượu
Khúc xạ kế đo mặn
Baume kế 0-10
Nhiệt kế treo tường -40/50°C
Nhiệt ẩm kế
Nhiệt kế điện tử -50/300°C