Hirschmann - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Hirschmann

21 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ống mao quản 5ul (Minicaps 5ul)
Ống mao quản 2ul (Minicaps 2ul)
Ống mao quản 1ul (Minicaps 1ul)
Quả bóp 3 van cao su (Universal)
Quả bóp cao su 3 van (Standard)
Lamen 24x60mm
Lamen 22x50mm
Lamen 22x40mm
Ống mao quản chấm sắc ký 75µl
Lamen buồng đếm 20x26mm
Lamen buồng đếm 22x22mm