Hirschmann - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Hirschmann

20 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ống mao quản 20ul (Minicaps 20ul)
Ống mao quản 10ul (Minicaps 10ul)
Ống mao quản 5ul (Minicaps 5ul)
Ống mao quản 2ul (Minicaps 2ul)
Ống mao quản 1ul (Minicaps 1ul)
Quả bóp 3 van cao su (Universal)
Quả bóp cao su 3 van (Standard)
Lamen 24x60mm
Lamen 22x50mm
Lamen 22x40mm
Ống mao quản chấm sắc ký 75µl