Vitlab

13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cá từ 8 cạnh (có vòng) Vitlab
Bao đầu côn xanh 1000ul Vitlab
Đầu tip 0,5-5 ml Vitlab
Đầu tip 1-10ml Vitlab
Đầu tip 2-200ul Vitlab
Đầu tip 0,5-20ul Vitlab
Phễu imhoff nhựa (Phễu lắng)
Cốc nhựa chia vạch Vitlab
Ca nhựa chia vạch Vitlab - Đức
Dụng cụ hút mẫu - Dispenser Vitlab
Giá treo micropipet tròn Vitlab (6 vị trí)
Micropipet hút mẫu Vitlab (đa dạng dung tích)
Ống đong nhựa Vitlab