Vitlab - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Vitlab

13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bao đầu côn xanh 1000ul Vitlab
Đầu tip 0,5-5 ml Vitlab
Đầu tip 1-10ml Vitlab
Đầu tip 2-200ul Vitlab
Đầu tip 0,5-20ul Vitlab
Cốc nhựa chia vạch Vitlab
Ca nhựa chia vạch Đức
Giá treo micropipet