Việt Nam – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

36 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cán que cấy
Chai bi thủy tinh
Chai bi thủy tinh nâu
Chai nâu Việt Nam
Chai nhỏ giọt thủy tinh
Chai nhựa Việt Nam
Chai thủy tinh nhỏ
Chai thủy tinh nuôi cấy tế bào
Chai thủy tinh Việt Nam
Chổi rửa dụng cụ thí nghiệm
Chổi rửa pipette
Đầu que cấy
Giá đỡ pipet tròn Việt Nam
Giá ống nghiệm inox
Giấy thử Chlorine 5 - 200 ppm
Hộp đựng bông inox
Hộp đựng lam kính
Hộp hấp petri inox
Kẹp bình cầu
Kẹp ống nghiệm inox
Khóa đôi