Thiết bị đo pH thí nghiệm


3 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Máy đo pH AQUA PAL (dạng bút tiện lợi)
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15