Phin lọc syringe

19 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đầu kim tiêm tiệt trùng Nylon (25mm, lỗ lọc 0.45μm)
Đầu lọc Cellulose Acetate (25mm, lỗ lọc 0.22μm)
Đầu lọc Cellulose Acetate (25mm, lỗ lọc 0.45μm)
Đầu lọc inox Advantec
Đầu lọc kim tiêm Nylon 13mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm Nylon 13mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm Nylon 25mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm Nylon 25mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm PES 25mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 13mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 13mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 25mm, lỗ lọc 0.22µm
Đầu lọc kim tiêm PTFE 25mm, lỗ lọc 0.45µm
Đầu lọc Syringe Cellulose Acetate
Đầu lọc Syringe Nylon (nhiều kích thước)
Đầu lọc Syringe PTFE
Màng lọc Syringe 0.2μm tiệt trùng
Màng lọc Syringe 0.45μm tiệt trùng