ĐẦU TIP MICROPIPET – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

ĐẦU TIP MICROPIPET

17 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đầu col vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu col vàng 5-200ul (Bao 1000 cái)
Đầu col vàng có khía 5ul - 200ul
Đầu col xanh 100-1000ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip 0,1-10ul Kartell
Đầu tip 0,5-20ul Vitlab
Đầu tip 0,5-5 ml Vitlab
Đầu tip 1-10ml Vitlab
Đầu tip 2-200ul Vitlab
Đầu tip vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip vàng 200ul Brand
Đầu tip xanh 1000ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip xanh 50-1000ul Brand
Hộp đầu côn xanh 1000ul Kartell
Hộp đầu tip D10ml Gilson
Hộp đầu tip D200 (2-200ul) Gilson
Hộp đựng đầu côn vàng 200ul