Kartell

14 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đầu col xanh 100-1000ul (Bao 1000 cái)
Đầu col vàng 5-200ul (Bao 1000 cái)
Hộp đầu côn xanh 1000ul Kartell
Đầu tip 0,1-10ul Kartell
Đĩa 96 giếng
Ống silicone Kartell
Cuvette nhựa Kartell
Nút cao su Kartell
Van bình nhựa HDPE
Bình nhựa HDPE
Bình nhựa có van HDPE
Chai nhựa PE Kartell