14 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bát sứ
Bát sứ thí nghiệm
Chén nung bằng sứ Jipo
Chén nung thí nghiệm
Chén sứ nung thí nghiệm 100ml
Chén sứ nung thí nghiệm 150ml
Chén sứ nung thí nghiệm 200ml
Chén sứ nung thí nghiệm 30ml
Chén sứ nung thí nghiệm 50ml
Đế sứ nung tam giác (Clay tam giác thí nghiệm)
Đĩa sứ bình hút ẩm Jipo (Vĩ sứ)
Nắp chén sứ
Nắp chén sứ Jipo
Thuyền sứ