Chén sứ – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Chén sứ

11 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bát sứ
Bát sứ thí nghiệm
Chén nung bằng sứ Jipo
Chén nung thí nghiệm
Chén sứ nung thí nghiệm 100ml
Chén sứ nung thí nghiệm 30ml
Chén sứ nung thí nghiệm 50ml
Kẹp gắp chén nung - TONGS
Nắp chén sứ
Nắp chén sứ Jipo
Thuyền sứ