Chén sứ – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Chén sứ

5 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bát sứ có mỏ
Bát sứ thí nghiệm
Chén sứ nung có nắp
Chén sứ thí nghiệm Jipo
Nắp chén sứ