Đĩa petri – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Đĩa petri

6 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đĩa petri
Đĩa petri nhựa
Đĩa petri thủy tinh
Đĩa petri thủy tinh Eulab
Giá đựng đĩa petri
Hộp hấp petri inox