Đĩa petri

8 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đĩa petri nhựa 60mm (Ø 60)
Đĩa petri nhựa 90mm (Ø 90)
Đĩa petri thủy tinh
Đĩa petri thuỷ tinh Duran
Giá đựng đĩa petri
Hộp hấp petri inox
Hộp inox hấp petri 60mm