Đĩa petri – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Đĩa petri

4 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Đĩa petri thủy tinh
Đĩa petri thủy tinh Duran
Đĩa petri thủy tinh Eulab
Hộp hấp petri inox