Tất cả sản phẩm – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Products

358 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Que cấy nhựa 10μl
Que cấy nhựa 1μl
Đĩa cân nhựa 7ml
Đĩa cân nhựa 250ml
Vòng phễu có khoá
Nhiệt ẩm kế điện tử
Phễu chiết thuỷ tinh
Chén cân 70 x 40 mm
Chén cân 60 x 30 mm
Chén cân 25 x 40 mm
Chén cân 40 x 25 mm
Chén cân 30 x 50 mm
Bông y tế
Chén cân 70 x 35 mm
Pipet pasteur thuỷ tinh
Cốc chân phễu
Pipet thuỷ tinh
Quả bóp 3 van
Quả bóp cao su 3 van