Tất cả sản phẩm – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

279 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Mặt nạ phòng độc
Phễu chiết
Cốc đốt Eulab
Hộp đựng lam kính
Hộp đựng lam kính
Nhiệt kế thủy ngân - Pháp
Nhiệt kế rượu - Đức
Nhiệt kế rượu - Pháp
Nhiệt kế rượu
Khúc xạ kế
Đèn cồn
Đèn cồn thủy tinh
Đèn cồn inox
Đũa thủy tinh
Giá bình cầu
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Ống bơm nhựa bằng tay
HandyStep
PD-Tips Brand®
Giá micropipette và trữ đầu cone
Giá ống nghiệm nhựa
Giá ống ly tâm 3 cỡ