Tất cả sản phẩm – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

305 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình cầu tròn cổ nhám Isolab
Bình cầu cổ nhám Isolab
Quả bóp silicone (gắn pipet pasteur)
Muỗng múc hóa chất inox
Muỗng inox múc hóa chất
Đĩa 96 giếng
Giá ống nghiệm 4 mặt
Lam kính Isolab
Que trang nhựa
Que trang inox
Que trang thủy tinh
Bình tam giác
Bình tam giác cổ mài Isolab
Bi thủy tinh Isolab
Bình định mức Trung Quốc
Chai trung tính nâu Schott
Chai hút dịch
Bình phun sắc ký Schott
Bình cầu ba cổ Schott
Bình cô quay Schott
Que lấy cá từ
Cá từ Isolab