Tất cả sản phẩm – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Products

329 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Baume kế 0-70
Baume kế 0-50
Baume kế 0-30
Cồn kế 60-100
Cồn kế 0-100
Cồn kế 0-60
Ống Impinger (có lọc)
Ống lấy mẫu khí - Impinger
Hộp đựng ống PCR
Bình tia Distilled Water
Chổi cước rửa ống đong
Chổi lông rửa ống đong
Ống ly tâm 15ml Falcon
Ống ly tâm 15ml
Giá nhựa ống nghiệm Φ16
Giá nhựa ống ly tâm 15ml
Quả bóp pipet
Máy khuấy từ gia nhiệt
Chổi rửa ống hút
Bình cầu tròn cổ nhám Isolab