Assitent

22 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Que gỗ quấn gòn
Lamen kính 22x22mm
Ống đo điểm nóng chảy 90x1,5mm (1 đầu kín)
Ống đếm hồng cầu
Ống đếm bạch cầu
Nhiệt kế tủ lạnh đầu nhựa
Nhiệt kế tủ lạnh đầu kim loại
Lam thủy tinh
Hộp nhuộm lam đứng
Giấy lau kính hiển vi
Đá bọt
Chai thủy tinh nâu
Chai nhỏ giọt nâu
Chai thủy tinh nắp đen
Chai thủy tinh
Chai thủy tinh nút mài