TRA CỨU HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ KHI MUA HÀNG TẠI NGUYÊN VIỆT TRIỀU

Bước 1

Truy cập vào đường dẫn https://vinvoice.viettel.vn/utilities/invoice-search để có thể tra cứu hóa đơn trực tiếp từ Vinvoice Viettel.

Bước 2

Khách hàng hoặc doanh nghiệp cần nhập đầy đủ các thông tin cần thiết để có thể tra cứu hóa đơn chuẩn xác. Cụ thể:

Trong khu vực Thông tin tìm kiếm, khách hàng cần nhập:

  • Mã số thuế bên bán: Là mã số thuế doanh nghiệp cung cấp hóa đơn điện tử khi mua hàng.
  • Mã số bí mật: Là mã số bí mật của hóa đơn điện tử Viettel được xuất bán cho khách hàng.
  • Mã bảo mật: Nhập mã bảo bật hiển thị một bên để xác nhận.

Bước 3

Sau khi đã nhập đầy đủ và chính xác các thông tin trên, hãy nhấn vào nút Tìm kiếm để hệ thống sử dụng những thông tin bạn cung cấp và tra cứu dữ liệu được lưu trữ. Sau đó kết quả sẽ được trả về cho khách hàng.

Tại đây, khách hàng có thể xem trực tiếp hóa đơn đã được xuất, và cũng có thể tải về file hóa đơn định dạng PDF hoặc XML để sử dụng khi cần thiết.