Chai nhựa


13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình nhựa có van HDPE
Bình nhựa HDPE
Chai nhựa HDPE
Chai nhựa HDPE miệng rộng
Chai nhựa HDPE Việt Nam
Chai nhựa miệng rộng 500ml Trung Quốc
Chai nhựa nắp đen Azlon
Chai nhựa PE Kartell
Chai nhựa PP
Chai nhựa PP (Miệng rộng)
Chai nhựa PP miệng rộng
Van bình nhựa HDPE