Cân thí nghiệm

13 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cân đĩa Roberval
Cân đĩa Roberval 100g
Cân đĩa Roberval 2000g
Cân đĩa Roberval 500g
Cân điện tử Ohaus
Cân tiểu ly 200g - 0,01g
Đĩa cân nhôm dùng cho cân sấy ẩm
Đĩa cân nhựa (nhiều dung tích)
Hộp quả cân 100gr
Hộp quả cân 10gr
Hộp quả cân 200gr