Dụng cụ hút chất lỏng – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

DỤNG CỤ HÚT CHẤT LỎNG

Dụng cụ hút chất lỏng - hút mẫu dung dịch thí nghiệm

là các sản phẩm dùng để hút chất lỏng hay chiết lấy mẫu dung dịch từ nơi này sang nơi khác, dụng cụ hút chất lỏng thường được sử dụng thường xuyên trong các phòng thí nghiệm hoặc trong sản xuất.

Các dụng cụ hút mẫu chuyên dụng như Micropipette, Dispenser, Handy Step hay Pipeting aid là các sản phẩm chất lượng giúp lấy chính xác một lượng dung tích chất lỏng với dung tích rất nhỏ đến nhỏ mà các dụng cụ thí nghiệm thông thường khó có thể lấy được chính xác. 

Dispenser;      Micropipette;     Tips;      Pipetting Aid;    Handy Step - PD Tip;

Các dụng cụ hút mẫu trên giúp người sử dụng hút được mẫu dung dịch với độ chính xác cao và tối thiểu sai số đến mức thấp nhất.   

17 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Giá micropipette và trữ đầu cone
Handy Step
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Đầu PD Tip - Bộ PD tip
Giá đỡ micropipette Brand
Giá đỡ micropipette Vitlab
Giá đơn micropipette Gilson
Ống bơm nhựa bằng tay
Đầu PD Tip Brand