Brand - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Brand

25 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình tia Ethanol
Đầu tip xanh 50-1000ul Brand
Đầu tip vàng 200ul Brand
Giá ống eppendorf
Ống eppendorf 1,5ml
Hộp đựng ống PCR
Bình tia Distilled Water
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Handy Step
Đầu PD Tip Brand
Đầu PD Tip - Bộ PD tip