Brand - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Brand

20 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Hộp đựng ống PCR
Bình tia Distilled Water
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Handy Step
Đầu PD Tip Brand
Đầu PD Tip - Bộ PD tip
Cá từ Brand
Cuvette nhựa Brand
Bình tia Acetone
Giá đỡ micropipette Brand
Pipet pasteur thủy tinh Brand
Pipet pasteur nhựa Brand
Pipet bầu Brand (Class As)
Pipet bầu Brand (Class B)
Pipet thẳng Brand
Ống đong Brand
Bình định mức Brand