THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

24 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bếp điện đơn
Bếp đun bình cầu
Bếp đun bình cầu có khuấy từ và đo nhiệt độ
Bếp đun bình cầu có màn hình nhiệt độ
Bếp đun bình cầu có nấc điều chỉnh
Cân đĩa Roberval
Cân đĩa Roberval 100g
Cân đĩa Roberval 2000g
Cân đĩa Roberval 500g
Cân điện tử Ohaus
Cân tiểu ly 200g - 0,01g
Hộp quả cân 100gr
Hộp quả cân 10gr
Hộp quả cân 200gr
Máy đo mặn cầm tay KoiMedic
Máy đo mặn điện tử DMT-20
Máy đo mặn Marine Salt Testa
Máy đo pH AQUA PAL (dạng bút tiện lợi)
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Máy khuấy từ gia nhiệt
Máy khuấy từ gia nhiệt 85-2 (có màn hình)