THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

11 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bếp điện đơn Gali
Bếp đun bình cầu
Cân 200g
Cân điện tử Ohaus
Khúc xạ kế đo mặn
Máy đo mặn cầm tay KoiMedic
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Máy khuấy từ gia nhiệt