THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

19 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bếp điện đơn Gali
Bếp đun bình cầu
Cân đĩa Roberval
Cân đĩa Roberval 100g
Cân đĩa Roberval 2000g
Cân tiểu ly 200g - 0,01g
Máy đo mặn cầm tay KoiMedic
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Máy khuấy từ gia nhiệt
Máy khuấy từ gia nhiệt 85-2 (có màn hình)