Thiết bị thí nghiệm – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM

9 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bếp điện đơn Gali
Bếp đun bình cầu
Cân 200g
Cân điện tử Ohaus
Máy đo pH AQUA PAL
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Máy khuấy từ gia nhiệt