Việt Nam - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Việt Nam

47 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cồn kế 60-100
Cồn kế 0-100
Cồn kế 0-60
Ống Impinger (có lọc)
Ống lấy mẫu khí - Impinger
Chổi cước rửa ống đong
Chổi lông rửa ống đong
Chổi rửa ống hút
Quả bóp silicone (gắn pipet pasteur)
Que trang nhựa
Que trang inox
Que trang thủy tinh
Ống ly tâm nhựa 15ml
Hộp đựng lam kính
Chai thủy tinh nhỏ
Giấy thử Chlorine 5 - 200 ppm
Chai bi thủy tinh nâu
Chai bi thủy tinh
Ống ly tâm nhựa 50ml
Giá ống nghiệm inox