Việt Nam - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Việt Nam

76 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Chai vial 8ml đựng mẫu
Cân đĩa Roberval
Hộp hấp pipet inox
Đầu tip vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip xanh 1000ul (Bao 1000 cái)
Chổi rửa bình định mức
Hộp inox hấp petri 60mm