Việt Nam

82 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Cồn kế 0-100 (có nhiệt kế)
Ống Durham
Tỷ trọng đo axit 1,1-1,3
Ống thuỷ tinh chữ L
Đầu phun sắc ký lớp mỏng
Cân đĩa Roberval 2000g
Cân đĩa Roberval 500g
Cân đĩa Roberval 100g
Hộp hấp pipet inox
Đầu tip vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip xanh 1000ul (Bao 1000 cái)
Chổi rửa bình định mức
Hộp inox hấp petri 60mm
Ống nghiệm nhựa 12x75mm