Việt Nam - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Việt Nam

84 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Ống Durham
Tỷ trọng đo axit 1,1-1,3
Ống thuỷ tinh chữ L
Đầu phun sắc ký lớp mỏng
Cân đĩa Roberval 2000g
Cân đĩa Roberval 500g
Cân đĩa Roberval 100g
Chai vial 8ml đựng mẫu
Cân đĩa Roberval
Hộp hấp pipet inox
Đầu tip vàng 200ul (Bao 1000 cái)
Đầu tip xanh 1000ul (Bao 1000 cái)
Chổi rửa bình định mức
Hộp inox hấp petri 60mm