Việt Nam - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Việt Nam

52 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bông y tế
Giá đựng đĩa petri
Đĩa petri nhựa
Cồn kế 60-100
Cồn kế 0-100
Cồn kế 0-60
Ống Impinger (có lọc)
Ống lấy mẫu khí - Impinger
Chổi cước rửa ống đong
Chổi lông rửa ống đong
Chổi rửa ống hút
Quả bóp silicone (gắn pipet pasteur)
Que trang nhựa
Que trang inox
Que trang thủy tinh