Sắc ký (Chromatography)

9 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình chạy sắc khí (Chậu trữ mẫu) 200x120x80mm
Bình chạy sắc ký lớp mỏng 100x100mm
Bình phun sắc ký Duran
Bình phun sắc ký lớp mỏng (TLC)
Bình sắc ký 150x50mm Duran
Bình sắc ký 250x140mm Duran
Chai vial chia vạch 2ml
Chai vial nâu chia vạch 2ml
Đầu phun sắc ký lớp mỏng