Đức - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Đức

30 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Tube PCR 0,2ml
Bình cầu có nhánh 250ml
Cá từ có vòng
Bộ chiết Soxhlet thí nghiệm
Kẹp gắp thí nghiệm
Lam kính lõm 2 chỗ
Lam kính lõm 1 chỗ