Đức

32 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Tube PCR 0,2ml
Bình cầu có nhánh 250ml
Cá từ có vòng
Giấy pH 0-14 Merck (dạng que)
Kẹp gắp thí nghiệm
Lam kính lõm 2 chỗ
Lam kính lõm 1 chỗ