Lam kính hiển vi tại TP. Hồ Chí Minh – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Lam kính hiển vi


21 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Buồng đếm tế bào Neubauer
Hộp đựng lam kính
Hộp đựng lam kính
Hộp nhuộm lam
Khăn giấy không bụi
Khăn giấy Kimtech
Khăn giấy lau kính
Lam kính Duran
Lam kính hiển vi 7102
Lam kính hiển vi 7105
Lam kính Isolab
Lam thủy tinh
Lamen 22x22mm
Lamen 22x40mm
Lamen 22x50mm
Lamen 24x60mm
Lamen buồng đếm 20x26mm
Lamen buồng đếm 22x22mm
Lamen kính 22x22mm