Lam kính hiển vi tại TP. Hồ Chí Minh – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Lam kính hiển vi


26 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Hộp đựng lam kính
Hộp đựng lam kính
Hộp nhuộm lam đứng
Hộp nhuộm lam hình trụ (Coplin Jar)
Khăn giấy Kimtech
Khăn giấy lau kính
Lam kính hiển vi 7102