Lam kính hiển vi


29 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Buồng đếm tế bào Neubauer cải tiến
Buồng đếm tế bào Neubauer-Improved (Có tráng bạc)
Giá phơi lam kính - Giá  gác lam
Giấy lau kính - Giấy lau lens Newstar
Giấy lau kính 100x150mm Whatman
Giấy lau kính hiển vi
Hộp đựng lam kính
Hộp đựng lam kính (50-100 vị trí)
Hộp nhuộm lam đứng
Hộp nhuộm lam hình chữ nhật (4 bộ phận)
Hộp nhuộm lam hình trụ (Coplin Jar)
Khăn giấy Kimtech
Khăn giấy lau kính
Lam kính hiển vi 7102
Lam kính hiển vi 7105
Lam kính hiển vi Duran
Lam kính Isolab
Lam kính lõm 1 chỗ
Lam kính lõm 2 chỗ
Lamen 22x22mm
Lamen 22x22mm Isolab
Lamen 22x22mm Trung Quốc
Lamen 22x40mm
Lamen 22x50mm
Lamen 24x60mm
Lamen buồng đếm 20x26mm
Lamen buồng đếm 22x22mm
Lamen kính 22x22mm