Lam kính hiển vi


28 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Giấy lau kính hiển vi
Hộp đựng lam kính
Hộp đựng lam kính
Hộp nhuộm lam đứng
Hộp nhuộm lam hình trụ (Coplin Jar)
Khăn giấy Kimtech
Khăn giấy lau kính
Lam kính hiển vi 7102
Lam kính hiển vi 7105
Lam kính hiển vi Duran
Lam kính Isolab
Lam kính lõm 1 chỗ
Lam kính lõm 2 chỗ
Lamen 22x22mm