Trung Quốc - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

56 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Nhiệt kế rượu
Đèn cồn
Đèn cồn thủy tinh
Đèn cồn inox
Chai thủy tinh nâu nắp xanh TQ
Chai nâu nút mài chia vạch
Chai thủy tinh đựng mẫu TQ
Ca nhựa chia vạch TQ
Chai thủy tinh nắp xanh TQ
Phễu thủy tinh
Đĩa petri thủy tinh
Đồng hồ bấm giờ thể thao Q&Q
Bình tia nhựa có chia vạch
Giấy đo pH
Ống silicone
Đồng hồ bấm giây DT32
Lam kính TQ
Chai nhỏ giọt TQ
Ống đong TQ
Nút lọc Syringe CA
Nút lọc Syringe Nylon
Nút lọc Syringe PTFE