Trung Quốc - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Trung Quốc

79 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Lam kính hiển vi (một đầu mài mờ)
Sinh hàn thẳng 400mm
Sinh hàn thẳng 300mm
Sinh hàn thẳng 250mm
Chén cân 70 x 40 mm
Chén cân 60 x 30 mm
Chén cân 25 x 40 mm
Chén cân 40 x 25 mm
Chén cân 30 x 50 mm
Chén cân 70 x 35 mm
Cốc chân phễu
Pipet thuỷ tinh
Bình tia nhựa
Phễu chiết khóa nhựa
Giá nhựa ống ly tâm 15ml
Máy khuấy từ gia nhiệt
Bình tam giác (Bomex)
Bình định mức
Giấy lọc định lượng 203