Trung Quốc - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Trung Quốc

103 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Máy khuấy từ gia nhiệt 85-2 (có màn hình)
Chai trắng nút mài miệng rộng
Chai nâu nút mài miệng rộng
Chai nâu nút mài miệng hẹp
Chai trắng nút mài miệng hẹp
Giấy cân 80x80mm
Giấy cân 75x75mm
Giấy cân 100x100mm
Kéo đầu tù 16cm
Kẹp buret đôi
Buret nâu khoá nhựa PTFE
Buret khoá nhựa PTFE
Giấy quỳ đo pH (dạng cuộn)
Giấy quỳ tím
Giấy nghệ (Borate thử hàng the)
Giấy lọc tờ 60x60cm
Giấy pH 3,8-5,4
Giấy pH 0,5-5