Micropipet (Dụng cụ hút mẫu tự động)

12 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Giá đỡ micropipette Brand
Giá đơn micropipette Gilson
Giá micropipet và trữ đầu cone
Giá treo micropipet
Giá treo micropipet dạng ngang
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro