Micropipet (Dụng cụ hút mẫu tự động)

16 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Dụng cụ hút mẫu - Micropipet Hirschmann
Dụng cụ hút mẫu - Micropipette Brand
Dụng cụ hút mẫu Micropipet Labopette Hirschmann
Dụng cụ hút mẫu Proline - Micropipet Proline
Dụng cụ hút mẫu Proline Plus - Micropipet Proline Plus
Giá để micropipet tròn 6 vị trí
Giá để nichipet tròn 6 vị trí Nichiryo
Giá đỡ micropipette Brand
Giá đơn micropipette Gilson
Giá micropipet và trữ đầu cone
Giá treo micropipet dạng ngang
Giá treo micropipet tròn Vitlab (6 vị trí)
Micropipet hút mẫu DLab (điều chỉnh thể tích)
Micropipet hút mẫu Vitlab (đa dạng dung tích)
Pipetting aid micro - Trợ hút pipet với dung tích nhỏ
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro