Bình cầu – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Bình cầu

9 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình cầu 3 cổ
Bình cầu cổ nhám Isolab
Bình cầu có nhánh 250ml
Bình cầu đáy bằng cổ cao 1L
Bình cầu tròn cổ nhám Isolab
Bình cô quay Duran
Đế bình cầu
Kẹp cổ nhám (Vòng nối nhựa)