Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Giá micropipette và trữ đầu cone
Handy Step
Đầu PD Tip Brand
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Nhiệt kế điện tử TFA -50°C/300°C
Chổi rửa ống hút
Cốc đốt TQ
Bình tam giác
Bình định mức Isolab
Giá bình cầu
Ống đong Trung Quốc
Đĩa petri thủy tinh
Mặt kính đồng hồ
Đèn cồn
Phễu chiết
Đèn Bunsen - Bunsen Burner
Giấy pH
Giấy pH Advantec
Giấy lọc định tính 102
Giấy lọc định lượng 202
Parafilm
Đầu lọc Syringe Nylon