Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Hộp để micropipette và trữ đầu cone
HandyStep
PD-Tips Brand®
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Nhiệt kế điện tử TFA -50°C/300°C