Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Hộp gác micropipette và trữ đầu cone
HandyStep® S
PD Tips Brand®
Máy đo PH đất DM13
Máy đo pH đất DM15
Trợ hút Pipet - Pipetting aid macro
Dụng cụ trợ pipet cầm tay
Cốc đốt TQ
Đĩa petri thủy tinh Eulab
Mặt kính đồng hồ
Đũa thủy tinh
Đèn cồn
Giấy lọc định tính 102
Bóng đèn UV
Kẹp ống nghiệm inox
Ống ly tâm nhựa Greiner