Mỹ - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Mỹ

12 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Băng keo chỉ thị nhiệt 3M
Giá đựng cryotube
Bình tia nhựa thí nghiệm
Ống ly tâm 15ml Falcon
Giấy nhôm (Aluminium foil)
Parafilm
Chai đựng mẫu