Ý

12 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm 150ml Aptaca (tiệt trùng)
Đĩa petri nhựa 90mm Aptaca
Que lấy mẫu cán nhựa tiệt trùng 150mm Aptaca
Que lấy mẫu cán gỗ tiệt trùng 150mm Aptaca
Que lấy mẫu (Que Swab Test)
Que cấy nhựa tiệt trùng 10μl
Que cấy nhựa 1μl
Bình xịt cồn dạng phun sương