Ấn Độ

28 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình tia nhựa Distilled Water 500ml
Bình tia nhựa Isopropanol 500ml
Bình tia nhựa Methanol 500ml
Bình tia nhựa Acetone 500ml
Bộ phân tích hóa hữu cơ (9 món)
Sừng bò một đầu nhám 29/32
Sừng bò một đầu nhám 24/29
Tỷ trọng kế đo đường 10-20 Brix
Tỷ trọng kế đo đường 0-10 Brix
Sừng bò hai đầu nhám 29/32
Sừng bò hai đầu nhám 24/29
Hộp không đựng đầu côn
Hộp đựng đầu côn xanh
Hộp đựng đầu côn vàng 200ul
Bộ chiết Soxhlet thí nghiệm
Đĩa sứ 12 giếng thí nghiệm
Đĩa sứ 6 giếng thí nghiệm
Nắp chén sứ
Nút silicone (nhiều kích thước)
Thuyền sứ
Kẹp ba ngón
Dao mổ
Cốc nhựa chia vạch
Cán dao mổ
Ca nhựa chia vạch Ấn Độ
Bếp đun bình cầu có nấc điều chỉnh
Bát sứ