Ấn Độ - Công Ty TNHH TMDV Nguyên Việt Triều – Dụng cụ thí nghiệm Nguyên Việt Triều

Ấn Độ

21 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Tỷ trọng kế đo đường 0-20 Brix
Tỷ trọng kế đo đường 0-10 Brix
Hộp không đựng đầu côn
Hộp đựng đầu côn xanh
Hộp đựng đầu côn vàng 200ul
Bộ chiết Soxhlet thí nghiệm
Đĩa sứ 12 lỗ thí nghiệm
Đĩa sứ 6 lỗ thí nghiệm
Nắp chén sứ