Jipo

9 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Chày sứ (loại nhám)
Cối chày sứ Jipo (loại trơn)
Nắp chén sứ Jipo
Đĩa sứ 12 lỗ
Phễu lọc sứ
Cối chày sứ Jipo (loại nhám)
Chén nung bằng sứ Jipo
Bát sứ thí nghiệm