Dụng cụ đếm tế bào

7 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bộ buồng đếm neubaueur tráng bạc
Buồng đếm tế bào Neubauer cải tiến
Buồng đếm tế bào Neubauer-Improved (Có tráng bạc)
Đếm bách phân
Đếm bách phân DBC-9
Ống đếm bạch cầu
Ống đếm hồng cầu