Bộ lọc thí nghiệm

21 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bộ khoan lỗ nút cao su, silicone
Bộ lọc hút chân không Duran
Bộ lọc mẫu phễu sứ buchner
Bộ lọc vi sinh nhám ngoài
Bộ lọc vi sinh thí nghiệm
Bộ vòng đệm Guko cho phễu lọc
Bơm tia nước hút chân không (Glass water aspirator pump)
Nút bịt silicon thí nghiệm
Nút cao su
Nút cao su IMG
Nút cao su Kartell
Nút cao su thí nghiệm
Nút silicon
Nút silicone
Nút silicone (nhiều kích thước)
Ống silicone Kartell
Ống silicone thí nghiệm (nhiều kích thước)
Vòng cao su dùng cho bộ lọc vi sinh