CHAI ĐỰNG MẪU THÍ NGHIỆM


26 sản phẩm.

Sắp xếp theo:
Bình thủy tinh thí nghiệm có vòi 10L (chai có vòi 10L)
Chai bi thủy tinh
Chai bi thủy tinh nâu
Chai đựng mẫu
Chai đựng mẫu thí nghiệm
Chai đựng mẫu thủy tinh
Chai nâu
Chai nâu nút mài chia vạch
Chai nâu nút mài miệng hẹp
Chai nâu nút mài miệng rộng
Chai thủy tinh
Chai thủy tinh nắp đen
Chai thủy tinh nâu
Chai thủy tinh nhỏ
Chai thủy tinh nuôi cấy tế bào
Chai thủy tinh nút mài
Chai thủy tinh nút nhựa
Chai thủy tinh Việt Nam
Chai trắng nút mài miệng hẹp
Chai trắng nút mài miệng rộng
Chai vial
Chai vial 12ml đựng mẫu
Chai vial 8ml đựng mẫu
Lọ nhựa đựng mẫu bệnh phẩm 150ml Aptaca (tiệt trùng)
Lọ nhựa đựng mẫu chia vạch nhựa PP 100ml Brand
Máng đựng hóa chất (Khay nhựa chia vạch đựng hóa chất)